associate

From Termhotel.com
 • associate (association, associated, associating)
  • aansluiten bij
  • zich verbinden met
  • zich verenigen / zich associëren (geassociëerd)
  • met elkaar in verband brengen
  • (ook figuurlijk) associëren, combineren, in verband brengen
  • omgaan (associate with = omgaan met)
  • [ELECTRON.] verenigen
  • [MATH.] samennemen (van vergelijkingen)
  • [TELECOM.] knopen
verbinden:

• door een figuurlijke band koppelen aan

associëren:

• associaties tot stand brengen,

• in de geest verbinden, samenvoegen

koppelen:

• aan of met een koppel binden

• tot een paar of paren bijeenvoegen, verenige

associate met elkaar in verband brengen associëren koppelen
associating verbinden associëren koppelen
association verband associatie koppeling
associated verbonden/in verband staand geassocieerd gekoppeld