bracket

From Termhotel.com

English

  • bracket

Dutch

Hardware

  • support (steun)
  • oplegsteun
  • krolsteen
  • etalagestandaard
  • beugel (voor het bevestigen van leidingen aan muur)
  • beugel

Text

  • haakje (in tekst)
  • (text character) bracket (beugel), accolade

External links

Examples

Dutch English Source
De plank werd gemonteerd met twee steunen. The shelf was mounted with two brackets.
bevestigingssteun attachment bracket
beeldschermbeugel

monitorsteun

monitorbeugel

monitor bracket
metalen beugel metal bracket
In de gebieden waar explosiegevaar bestaat, adviseren wij de temperatuur van de lagers en de trillingen van de lagersteun te controleren. In areas endangered to explosion it is recommended to monitor the temperature of the bearings and the vibrations of the bearing bracket. lowara.ru

References