bypass

From Termhotel.com

English

  • bypass

Dutch

  • bypass (omleiding van verkeer)
  • bypass/overbrugging (medisch: stukje nieuw – kunstmatig of natuurlijk – bloedvat ter overbrugging van een verstopping in een bloedvat)
  • omlopen, omloop (m.b.t. pijpen, buizen)
  • omleiding, omleiden
  • omlegging, omleggen
  • om (stad enz.) heen gaan
  • voorbijgaan aan; veronachtzamen, overslaan, terzijde schuiven
  • geleiden via een omloopkanaal / leiding / verbinding (vloeistof, gas)

External links

References