constructie

From Termhotel.com

Dutch

constructie
(1) een geheel dat herleidbaar (omkeerbaar) uit twee of meer delen is samengevoegd
(2) wat door construeren ontstaat

English

construction
A building or other structure.
Synonyms: structure, building, edifice, assembly, pile, framework
structure
A building or other object constructed from several parts
Synonyms: building, edifice, construction, erection, pile, complex, assembly
building

External links