deelopdracht

From Termhotel.com

Dutch

 • deelopdracht (DO, D.O.)
 • onderdeel van de opdracht

English

 • contract for part of ...
 • partial contract
 • (aanbest.) partial assignment
 • lot (see 2nd example below)
 • (onderw.) assignment component
 • individual (contract/offer/etc) component(s) (of a contract/offer/quotation/tender)
 • part of a contract
 • partial order
 • sub-assignment
 • part-assignment
 • sub-contract
 • subtask, sub-task
 • individual assignment

External links

Examples

Tenslotte tracht de Commissie de opdrachten op te splitsen in de kleinst mogelijke deelopdrachten die nog verenigbaar zijn met de principes van goed administratief [...] Finally, the Commission endeavours to divide contracts into the smallest lots compatible with sound management and cost-benefit principles. eur-lex.europa.eu
aankopen ter verkrijging van bepaalde hoeveelheden leveringen en/of diensten mogen niet worden opgedeeld in wezenlijk identieke afzonderlijke deelopdrachten of op andere wijze worden gesplitst om ze aan de toepassing van deze richtlijn te onttrekken. 3. No works project or proposed purchase of a certain quantity of supplies and/or services may be partitioned to create essentially identical separate partial contracts or otherwise subdivided to prevent its coming within the scope of this Directive. eur-lex.europa.eu

Notes