dispense

From Termhotel.com

English

  • dispense/dispensing

Dutch

  • verdelen/verdeling (in partijen delen / in delen scheiden)[1]
  • afgeven/afgeving (van zich doen uitgaan)
  • doseren/dosering (in doses verdelen; de genoemde dosis verstrekken; in passende hoeveelheden verstrekken)

Usage examples

"food dispensing features"

"dispensing the content from the interior to the exterior of the box, with great precision"

"device for dispensing dry pet food"

"conveniently dispensing the kibble from the package"


External links

  1. en: feed dispenser, nl: voerverdeler, de: Futterverteiler (IATE)