doordat

From Termhotel.com

Dutch

  • doordat

English

  • through (the fact that)
  • because (of the fact that)
  • owing to (the fact that)
  • as a result of (the fact that)
  • on account of (the fact that)
  • in that (for the reason that)
  • for the reason that
  • as
  • since


External links

Examples

Dutch English Source
doordat er gebrek aan geld was through lack of money, through there being no money
doordat ze geen tijd had owing to her having / to the fact that she had no time -
de auto bleef steken, doordat er geen benzine meer was the car broke down as a result of running out of petrol
ze lijken op elkaar doordat ze rood haar hebben they are alike in that they have red hair
ze verschillen doordat ze verschillende betekenissen hebben they differ in that they have different meanings
Er zijn echter aanwijzingen dat op langere termijn de bureaucratie kan afnemen doordat de processen geoptimaliseerd worden. However, there are indications that bureaucracy may decline in the longer term as processes are optimised. ceg.nl

References