eindlaag

From Termhotel.com

Dutch

  • eindlaag (laatste laag van een verfsysteem die ondermeer kleur- en glanseigenschappen verzekert)(deklaag, toplaag)
  • aflak

English

  • top layer
  • top coat, topcoat
  • final layer
  • final coat, final coating
  • finish
  • finish coat, finishing coat
  • lacquer coat

External links