floor plan

From Termhotel.com

English

  • floor plan

Dutch

  • plattegrond, plattegrondtekening
  • grondplan
  • grondtekening
  • bouwtekening

External links

"In architecture and building engineering, a floor plan is a technical drawing to scale, showing a view from above, of the relationships between rooms, spaces, traffic patterns, and other physical features at one level of a structure.

Dimensions are usually drawn between the walls to specify room sizes and wall lengths. Floor plans may also include details of fixtures like sinks, water heaters, furnaces, etc. Floor plans may include notes for construction to specify finishes, construction methods, or symbols for electrical items.

It is also called a plan which is a measured plane typically projected at the floor height of 4 ft (1.2 m), as opposed to an elevation which is a measured plane projected from the side of a building, along its height, or a section or cross section where a building is cut along an axis to reveal the interior structure." (https://en.wikipedia.org/wiki/Floor_plan)


"Een plattegrond is een schematische afbeelding van een ruimtelijk gebied of object op een plat vlak in een verkleinde schaal. Een plattegrond heeft tot doel een plaats aan te geven of een route te bepalen. Over het algemeen is een plattegrond als bovenaanzicht gepresenteerd. Soms wordt een plattegrond in vogelvluchtperspectief weergegeven." (https://nl.wikipedia.org/wiki/Plattegrond)

Examples

Dutch English Source
Na het ontvangen van uw inschrijving en aanbetaling van het voorschot, bekomt u van ons het grondplan en kan u onmiddellijk uw standplaats kiezen en bevestigen. After having received your registration and advance payment, we will send you the floor plan and you will be able to choose and confirm the location of your stand. kortrijk.busworld.org
Deze plattegrond van 6 m2 toont hoe u ook in een kleine ruimte toch een prettige badkamersfeer kunt creëren: het middelpunt [...] This 6 m2 floor plan illustrates how you can save space yet still create a cosy bathroom environment: the focal point of [...] pro.hansgrohe.nl
een en ander als aangegeven op de bijgaande plattegrondtekening all of which is indicated on the enclosed floor plan

References