grondaanvulling

From Termhotel.com


Dutch

 • grondaanvulling (grondverzet)

English

 • filling
 • earth fill
 • backfill

IATE

 • zool van de grondaanvulling = embankment
 • kruin van de grondaanvulling = embankment crest
 • aardebaan in ophoging; ophoging; opvulling; aanaarding; grondaanvulling = embankment; fill embankment; back-filling; fill

‘backfill’ (Oxforddictionaries.com)

VERB Refill (an excavated hole) with the material dug out of it: you'll need to backfill with excavated material

NOUN Material used for backfilling: archaeologists are attempting to understand the origin of the backfill found there

‘embankment’ (Oxforddictionaries.com)

 1. A wall or bank of earth or stone built to prevent a river flooding an area
  1. A bank of earth or stone built to carry a road or railway over an area of low ground (Synonyms: bank, mound, ridge, earthwork, causeway, barrier, levee, dam, dyke; slope, verge)

eurotermbank.com

Src: https://eurotermbank.com/search/fill/en

DA bagfyld 
DA dossering 
DA dæmning 
DA opfyldning 
DA påfyldning 
DE Auftrag 
DE Damm 
DE Dammschüttung 
DE Hinterfüllung 
DE Schüttung 
EL ανάχωμα 
EL επίχωμα 
EL επιχωμάτωση 
EN back-filling 
EN embankment 
EN fill 
EN fill embankment 
ES relleno 
ES terraplén 
FR remblai 
FR remblayage 
IT colmata 
IT rilevato 
IT terrapieno 
NL aanaarding 
NL aardebaan in ophoging 
NL grondaanvulling 
NL ophoging 
NL opvulling 
PT aterro 
SV bakfyllning 
SV bankfyllning 
SV motfyllning 
SV vägbank 
Download of IATE, European Union, 2019. Transport

External links

Examples

Dutch English Source
Haverkort Voormolen leverde de landaanwinning op door middel van een kadeconstructie en grondaanvulling. Haverkort Voormolen carried out the land reclamation work by building a retaining wall and backfilling. tbibouw.nl
Hierdoor is grondaanvulling eenvoudiger omdat de bestuurder met de ene hand kan sturen en met de andere hand het blad kan afstellen. This makes it easier to backfill as the operator can steer with one hand while adjusting the blade with the other one. tbibouw.nl
...nodig zijn voor toepassingen als het lossen van materiaal over muren heen, grondaanvulling of het laden van diepladers. ...reach and visibility needed for applications such as dumping materials over walls, backfilling or loading flatbed trucks. bobcat.eu

References