in eerste instantie

From Termhotel.com

Dutch

 • in eerste instantie (aanvankelijk, eerst, in het begin)
 • in een eerste instantie

English

 • (court of) first instance
 • at first
 • at first glance
 • at first sight (bij aanvankelijke beschouwing)
 • at the outset
 • at the start
 • basically[1]
 • first of all
 • in the early stages
 • in the first instance
 • in the first place
 • in the first stage
 • in the first step
 • in/at the beginning
 • initially
 • originally
 • primarily
 • principally
 • specifically (special meaning!)
 • the primary
 • to begin with
 • to start with

External links

References

Quotations

in the first instance = ‘In the first place or at the first stage of a proceeding’:
• the appointment will be for three years in the first instance
• He said soldiers may have been acting in self-defense in the second instance.

(Oxforddictionaries.com) 

Footnotes

 1. Proz.com: De zin die U nu leest betekent in eerste instantie niets. = The sentence you are now reading basically means nothing. https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/accounting/1190684-in-eerste-instantie.html