in functie van

From Termhotel.com
See also: als functie van (as a function of)
Koen Roelens: eigenlijk een gallicisme (‘en fonction de’) voor ‘in verhouding tot’, ‘naar gelang (van)’, ‘volgens’, ‘in overeenstemming met’... [= according to / depending on, in proportion to, etc.]
Vlaams-Nederlands woordenboek: 
in functie van = afhankelijk van, op basis van, volgens, op grond van

‘Het daglicht, dat royaal binnenstroomt langs het dak, wordt aangevuld met kunstlicht in een sterkte die van zaal tot zaal verschilt in functie van 
de getoonde werken.’ (source: www.standaard.be)
Van Dale: 
ieder betaalt al naar gelang zijn inkomen = everyone pays according to his income

Dutch (Flemish/Vlaams)

 • in functie van
 • ifv
 • i.f.v.
 • Flemish/Vlaams: ‘afhankelijk van’

French

 • en fonction de

English

 • (in order) to [in functie van het bekomen = (in order) to obtain]
 • according to
 • according to your needs
 • as a factor of [in functie van de tijd = as a factor of time]
 • as a function of
 • as a result of
 • based on
 • based on the
 • because of
 • depending on
 • depending on/according to [in functie van hun noden = depending on their needs; according to their needs]
 • due to
 • for
 • in
 • in function of [literal translation; usually incorrect]
 • in order to obtain
 • in proportion to [in functie van uw inkomen = in proportion to your income]
 • in relation to
 • in respect of
 • in terms of
 • it serves
 • plotted against (e.g. time)[in functie van tijd = plotted against time]
 • relating to [https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-french/other/5929564-in-functie-van.html]
 • taking into account
 • to [in functie van de stabiliteit = to provide stability]
 • to provide
 • under

External links