in het verlengde van

From Termhotel.com
verlengde (Van Dale).jpg
verlengde (Van Dale)(2).jpg
verlengde (Van Dale NL-EN).jpg

Dutch

  • in het ver­leng­de van
in het ver­leng­de van …
a. in de­zelf­de rich­ting lig­gend
b. fi­guur­lijk voort­vloei­end uit, een voortzetting zijn­de van …
in het verlengde liggen van iets
a. er één rij mee vormen
b. er logisch uit volgen

English

  • in the longitudinal direction of (GWIT)
  • in the extension of
  • in line with

External links

Examples

Dutch English Source
in elkaars verlengde liggen be in line

(mechanische onderdelen) register

Van Dale Online
de Bergsingel ligt in het verlengde van de Noordsingel the Bergsingel is a continuation of the Noordsingel Van Dale Online
(figuurlijk) die opmerking ligt in het verlengde van deze redenering that remark follows naturally from this line of argument Van Dale Online
het verlengde van die lijn the produced part of that line Van Dale Online
het verlengde van de hartlijn van de start- of landingsbaan extended runway centreline IATE
De middellijn van het botslichaam moet in het verlengde van de middellijn van de ribzuiger worden gebracht. The centre line of the impactor must be aligned with the centre line of the rib's piston. EUR-Lex
Deze richtlijn ligt in het verlengde van en is grotendeels gebaseerd op de historische overeenkomst tussen de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake … This Directive follows and is largely based on the historic joint Agreement concluded by the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Community of European Railways (CER) on ... EUR-Lex
Onder "hoofdlijn" verstaat men een rechte door het zwaartepunt van het hoofd en het halsgewricht op de thorax. In de ruststand van het hoofd verloopt de hoofdlijn in het verlengde van de referentielijn . "Head line" means a straight line passing through the centre of gravity of the head and through the joint of the neck with the thorax. When the head is at rest the head line is situated in the extension of the reference line. EUR-Lex