inzetten op iets

From Termhotel.com
inzetten op iets = streven naar, focussen op, een prioriteit maken van

Dutch

 • inzetten op iets
 • ingezet op, ingezet worden op iets, zette op iets in, etc.

English

 • target one’s efforts at/on something
 • focus on something
 • put emphasis on something
 • work towards something
 • work actively to (actief inzetten op)
 • make a maximum effort (maximaal inzetten)
 • make a great effort to (fors inzetten op)
 • stake/staking on sth
 • to be committed to sth
 • we are strongly committed to (we zetten sterk in op)
 • allocate/dedicate resources/staff to sth
 • aim at
 • aim for
 • seek to

vlaanderen.be

Inzetten op iets

Inzetten op iets (of iemand) is correct. De betekenis is 'streven naar, focussen op, een prioriteit maken van'.

 • De minister blijft inzetten op de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • De partij wil vooral inzetten op jonge tweeverdieners.

Hoewel dit gebruik van inzetten in de meeste woordenboeken nog niet wordt vermeld, hoeft er geen bezwaar tegen gemaakt te worden. Het komt ondertussen geregeld voor, vooral in de context van beleid en management.

Inzetten wordt ook als overgankelijk werkwoord gebruikt, met een lijdend voorwerp dus: iets (of iemand) inzetten.

 • De minister zal de vrijgekomen budgetten inzetten voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • De minister zal extra personeel inzetten op de nieuwe projecten.

Inzetten komt ook vaak als wederkerend werkwoord voor, in combinatie met het voorzetsel voor: zich inzetten voor iets (of iemand).

 • De minister blijft zich inzetten voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
 • In totaal zijn er maar liefst zestig vrijwilligers die zich inzetten voor de jongeren in onze gemeente.

(https://www.vlaanderen.be/taaladvies/inzetten-op-iets)

External links

References

 1. ‘To be invested in something means that you value that thing highly, and suggests that you are gambling on the success of that thing, though it might not be money that you're risking; it could be your reputation, or your peace of mind. If you support a football team then you could say that you are invested in that team. When they win, you're happy, but when they lose, you're dejected.’