nok

From Termhotel.com

Dutch

  • nok

English

  • ridge; crest, peak (of a roof)
  • ridge (pole / beam / piece / tree) (balk)
  • yardarm (scheepvaart)
  • stud (uitspringend gedeelte)
  • cam (automotive)(see: "nok = een uitsteeksel op een as, zoals bij een nokkenas/camshaft" @ https://nl.wikipedia.org/wiki/Nokkenas)
  • cam (A projection on a rotating part in machinery, designed to make sliding contact with another part while rotating and impart reciprocal or variable motion to it.[1])
  • cam; boss; peg (pin)
  • projection; bulge (uitsteeksel)
  • cam (textile)

External links

Examples

Dutch English Source
De nok is meestal het hoogste punt van het dak. The ridge is usually the highest point of the roof.
Op niveau 2 moet de nok van de zwarte verstelhendel ingedrukt zijn, aangezien anders de brandstofhoeveelheid voor niveau 2 niet wordt vrijgegeven. At Level 2, the cam of the black adjustment lever must be pressed, otherwise the fuel quantity for Level 2 is not released. remko.de
Als de beveiliging wordt geopend, draait de nok die rechtstreeks aan de as is gekoppeld zodanig dat de schakelaar in de richting van de weergegeven [...] When the guard is opened, the cam that is directly coupled to the shaft rotates to press the Switch in the direction shown by the (vertical) arrow. downloads.industrial.omron.eu

References