onderhuren

From Termhotel.com
Please note: The pages in the ‘Terms’ category contain my own research while translating. I basicaly ue this wiki as a notepad and memory aid, so a lot of the content will be quickly written and potentially far from perfect. If you find anything glaringly incorrect, feel free to drop me a line @ michael@beijer.uk!

Dutch

  • onderhuren (onderhuur, ondergehuurd, onder te huren, onderverhuur, etc.)

English

  • sublet
  • subrent
  • (comm. onr. goed) sublease, sublet [watch out, these two are different things! see below]

External links

The difference between subletting + subleasing

• sublease (involves renting all or part of the space to another renter through the original renter)

• sublet (allows a new renter to take over the lease directly with the landlord)

In short, subletting allows a new renter to take over the lease directly with the landlord, while subleasing involves renting all or part of the space to another renter through the original renter.

  • In the case of subletting, a new tenant is in direct contact with the landlord. In a sublease, the original tenant leases out the property in whole or in part to a new tenant.
  • The landlord drafts a new rental agreement with the new tenant in a sublet (or relet). In a subleasing agreement, it is the original tenant who contracts with the new tenant whom he is subleasing.
  • The landlord collects the rent or lease payment directly from the new tenant under the sublet. In a sublease, the original tenant collects the rent and then passes it on to the landlord, depending on the agreement. It is possible that the original tenant may pocket money from subleasing in terms of the original leasing agreement.
  • In the case of subletting, the landlord can terminate the rent agreement with the original tenant, and the sublet agreement can still continue. However, there is no such thing in the sublease. If the original lease is coming to an end, the sub-lease will also automatically come to an end.
  • In the case of subletting, the new tenant (sublet part) is responsible for the property. But, in a sublease, the responsibility for the rental unit/property remains with the original lessee. This means that the original tenant/first lessee will be held accountable for any damage to the rental unit/leased property though there is a sub-lease. Therefore, it is very important for the original lessee to properly screen the new tenant (sublessee) before entering into the sublease.

‘Onderhuur’ explained on amsadvocaten.nl)

Onderhuur

De huurovereenkomst waarbij een huurder van een ruimte deze geheel of gedeeltelijk onderverhuurt aan een derde. De huurder heeft zelf een huurovereenkomst met de hoofdverhuurder. De derde wordt onderhuurder genoemd. Tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder gelden dezelfde huurrechtbepalingen als tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder.

In beginsel is onderhuur van woonruimte niet toegestaan zonder toestemming van de hoofdverhuurder. Bij sociale huurwoningen is onderhuur zelfs streng verboden en levert onderhuur een grond op voor beëindiging van de huurovereenkomst. Wel geniet de onderhuurder in dergelijke gevallen enige bescherming. Als de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder eindigt, dan eindigt daarmee niet van rechtswege de huurovereenkomst met de onderhuurder (mits deze onderhuurder zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde). De hoofdverhuurder treedt dan in de plaats van de hoofdhuurder en de huurovereenkomst wordt in principe voortgezet. Wel kan de verhuurder van woonruimte binnen een bepaalde termijn een verzoek doen aan de rechter om de (onder)huurovereenkomst te beëindigen.

Bij bedrijfsruimte is onderhuur niet verboden tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. Meestal bepaalt de huurovereenkomst dat de toestemming van de hoofdverhuurder vereist is doch deze toestemming zal niet op onredelijke gronden onthouden mogen worden.

(https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/huurrecht/onderhuur/)

References