op zich

From Termhotel.com

Dutch

 • op zich, opzich
 • op zichzelf[1]

English

 • in itself[2]
 • itself[3]
 • per se[4]
 • as a whole
 • by itself
 • of itself
 • as such
 • intrinsically
 • by its very nature
 • in essence
 • by definition
 • essentially
 • to take something on (iets op zich nemen)

External links

References

Examples

Dutch English Source
op zich vind ik dat geen punt in theory that shouldn't be a problem
op zich is dat niet af te keuren in itself this should not be condemned -
De overheid zou daarom kunnen overwegen de centra financieel in staat te stellen deze counselingtaak op zich te nemen. For this reason, the government could consider financing such centres to enable them to take on this counselling role. ceg.nl
op zichzelf staand stand-alone, standalone IATE
op zichzelf bekend known per se Term reference: Octrooiraad NL/IIB 1974
op zichzelf staande fout isolated error IATE
criterium voor op zichzelf staand falen Single Failure Criterion (SFC) IATE
op zichzelf staand onderwaterademhalingsapparaat self-contained underwater breathing apparatus (SCUBA[5]) IATE
op zich
zonder de omstandigheden in aanmerking te nemen, los van iets anders beschouwd

‘op zich is het een doodgoeie jongen, maar wat heb je daaraan?’

(Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed., 2005)
Germanismen in het Nederlands
DR. S. THEISSEN

Zich (op -) BETEKENIS & DEFINITIE
‘Op zich heeft hij daarin wel gelijk.’ (De Groene, 28.11.71, p. 1)

In de jaren ’40 werd het gebruik van op zich i.p.v. ‘op zich zelf soms als een germanisme (D. echter ‘an sich’!) beschouwd. De woordenboeken delen deze opvatting niet: Van Dale, Koenen en Kramers beperken op zich tot het katholiek taalgebruik. Andere woordenboeken (bijv. Weijnen) maken dit verschil tussen op zich (kathol.) en op zich zelf (protest.) niet meer. In ieder geval is op zich helemaal ingeburgerd.

(https://www.ensie.nl/germanismen-in-het-nederlands/zich-op)

Footnotes

 1. IATE: https://iate.europa.eu/search/result/1645307204209/1
 2. dat is op zich nog geen reden om ... = that is not in itself sufficient reason to ...
 3. Linguee.com: Met andere woorden, het is niet dat ding op zich dat belangrijk is, maar wel wat het met ons doet en hoe die veranderingen ons gedrag beïnvloeden. = In other words, it is not the thing itself that is important, but what it does to us and how those changes affect our behaviour. (designacademy.nl)
 4. Oxforddictionaries.com: By or in itself or themselves; intrinsically: ‘it is not these facts per se that are important’. SYNONYMS: in itself, of itself, by itself, as such, intrinsically; by its very nature, in essence, by definition, essentially
 5. IATE Term Note: commonly used to describe apparatus in which the inspired gas is delivered by demand regulator and exhaled into the surrounding water (open-circuit) and the gas supply is carried on the diver's back