over de schutting gooien

From Termhotel.com

See:

Synonyms

  • over de schutting gooien
  • over de schutting donderen
  • over de muur gooien
  • over de muur donderen

Dutch

https://www.fitch.nl/over-de-schutting-ermee

"Over de schutting ermee! Je kent het wel, die collega die grappend vraagt: ‘Kunnen we dat nog even over de schutting gooien?’ We kunnen dit vrij vertalen als het willen afschuiven van verantwoordelijkheid. Schutting-gooien is een populaire sport die is ontstaan op de kantoorvloer, …"


https://www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik/over-de-schutting-gooien

over de schutting gooien

BETEKENIS & DEFINITIE

(2007) (i.p.v. gooien ook: donderen) (pol.) taken en verantwoordelijkheden afschuiven.

  • Scholen moeten het regelen van stages als hun eigen taak zien en het niet over de schutting gooien naar commerciële bureaus. (Forim opinieblad van VNO-NCW. 2007)
  • Delegeren betekent niet afschuiven, over de schutting gooien, maar eist een zorgvuldige voorbereiding. (Patries Quant: Niet echt de baas. 2010)
  • De nieuwste trend in bestuurlijk Nederland is het afschuiven van taken en verantwoordelijkheden. Liefst zonder daar geld voor te geven. Als laagste in de rij van overheden krijgen de gemeenten nu de taak om op te lossen waar hogere overheden hebben gefaald. 'Over de schutting gooien' wordt dat in politiek jargon genoemd. (Dagblad van het Noorden, 27/11/2012)

https://www.desteven.nl/leiderschapsontwikkeling/delegeren/delegeren-schutting

"Delegeren is wat anders dan over de schutting gooien

Delegeren vind ik wat anders dan over de schutting gooien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat is eerder een kwestie van onverschilligheid, gebrek aan betrokkenheid, het ontbreken van steun aan jouw medewerkers of een vorm van gemakzucht.

Afschuiven is geen delegeren"


https://www.linkedin.com/pulse/over-de-schutting-gooien-arjan-pieters/?trk=public_profile_article_view

Een gesprek van vandaag zette mij aan het denken over een bekend fenomeen. Wij noemen dit het “over de schutting gooien”. Je hebt een probleem, weet zo gauw geen oplossing en parkeert het bij iemand anders, met als gevolg dat het probleem weg is. Mooi toch zo’n schutting, er overheen en klaar.


"Andersom gooien we graag iets over de schutting waar we zelf van af willen, bijvoorbeeld rotzooi. Op kantoor gaat het vaak om dingen die we niet zelf willen doen. Door ze over de schutting te gooien, zijn wij er vanaf. De ander moet maar zien wat hij er mee doet."

(https://www.ziejemij.nl/huis-en-tuin/waar-komt-over-de-schutting-gooien-vandaan/ )

English

https://forum.wordreference.com/threads/throw-something-over-the-fence.3130448/

"Throwing the problem over the fence usually involves contracting out a task, the philosophy is once the contract is signed delivery is no longer management’s problem, it’s now the responsibility of the contractor. Once the job is over the fence it’s out of sight and out of mind."


https://www.netlingo.com/word/throw-it-over-the-wall.php

Business slang for completing your part of a project and then passing it off to the next group. This phrase is usually said when there is little communication between two groups. For example, "We'll get the new design finished by noon so we can throw it over the wall to the brand police."


Please note: The pages in the ‘Terms’ category contain my own research while translating. I basically use this wiki as a notepad and memory aid, so a lot of the content will be quickly written and potentially far from perfect. If you find anything glaringly incorrect feel free to drop me a line @ michael@beijer.uk!