packing density

From Termhotel.com

English

 • packing density

Dutch

 • pakkingsdichtheid[1]
 • verpakkingsdichtheid[2]
 • vuldichtheid (IATE: stortgewicht / apparent specific gravity; apparent density - of coke; compare ‘bulk density’)
 • vulfactor[3] (filling factor, fibre packing density; ‘the number of fibres per square millimetre’)
 • opslagdichtheid[4]
 • bezettingsdichtheid[5]
 • dichtheid van magnetische lading
 • beschrijvingsdichtheid
 • [COMP.] bitdichtheid
 • [COMP., ELECTRON.] opslagdichtheid

German

 • Informationsdichte; Packungsdichte[6]

Pakkingsdichtheid (context: membranen/filters)

Membraansystemen

De keuze welk membraansysteem te gebruiken wordt bepaald door een groot aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld de kosten, de kans op verstopping van membranen, pakkingsdichtheid en reinigingsmogelijkheden. Hier worden via de onderstaande linken de diverse membraansystemen behandeld en wordt op de verschillende aspecten verder ingegaan. Membranen worden nooit als één vlakke horizontale plaat uitgevoerd omdat dit resulteert in een groot benodigd oppervlak en dus hoge investeringskosten. Vandaar dat gezocht wordt naar compacte systemen om zoveel mogelijk membraanoppervlak in een zo klein mogelijk volume op te bergen. Membranen worden hierom uitgevoerd in verschillende vormen van modules. Twee hoofdvormen zijn hierbij te onderscheiden, de buisvormige en de vlakke plaat membraansystemen. De buisvormige membranen worden onderverdeeld in tubulaire, capillaire en holle vezel membranen, de vlakke membranen in spiraalgewonden en kussen membranen. (https://www.lenntech.nl/membraantechnologie.htm)


From a document I found online re ‘membraantechnologie’:

‘Van deze vier commerciële membraanmodules komen spiraalgewonden en holle vezel het meest voor. Dit omwille van hun groot oppervlakte / volume verhouding (pakkingsdichtheid). De holle vezel modules beschikken over een hogere pakkingsdichtheid dan de spiraalgewonden modules (SWM). Echter laatstgenoemde komt vaker voor in de industrie omdat deze module een goed evenwicht biedt tussen gebruik, fouling control, hoeveelheid permeaat en de pakkingsdichtheid (Schwinge et al. 2004).’ (https://docplayer.nl/40677150-Alsook-wil-ik-ook-mijn-dank-betuigen-aan-dhr-bjorge-decostere-die-mij-bevoorrade-van-de-nodige-data-uitleg-en-hulp.html)

External links

Notes

 1. ‘Kabelgoten worden meestal gebruikt voor kabels die geen connectoren hebben of naar een behuizing leiden. De huidige stand van de techniek stelt gebruikers in staat een passende oplossing te vinden voor vrijwel elk type kabeldoorvoer. Op het gebied van kabeldoorvoersystemen wordt vaak de term “pakkingsdichtheid” gebruikt. De term heeft verschillende betekenissen; op montagegebied geeft hij de waarde aan van het aantal kabels dat in een bepaalde ruimte naast elkaar kan worden gelegd.’(https://www.conrad.be/o/kabeldoorvoeringen-0809040)
 2. ‘Geeft weer hoeveel eenheden er van een bepaald artikel in een volume eenheid (meestal een kubieke meter) gaan.’ (https://nevi.nl/kennislab/begrippen/verpakkingsdichtheid)
 3. IATE: vulfactor van de panelen; paneelbedekking = packing factor: Definition: ratio of solar array area to actual land area or building envelope area for a system; or, the ratio of total solar cell area to the total module area, for a module
 4. ‘Grote capaciteit, hoge opslagdichtheid en grote energiezuinigheid zorgen voor lage kosten in uw magazijn voor kleine onderdelen en verhogen de flexibiliteit.’
 5. bezettingsdichtheid =
  stocking density (Quantity of livestock of a specified class expressed by number or by weight.)
  population density (the density of atoms per unit area in a single array corresponding to a lattice-plane in a crystal)
  occupation density (the amount of area provided per person in any movement area of a station (for example,one square metre per person), or the passenger space in a vehicle (for example,one passenger per 0.25 square metres))
  packing density (the number of components, integrated circuits, functions, etc. per unit volume within a given piece of equipment; Angeli, F., Semiconductors Int.Dict., 1971)
 6. Elsevier’s Dictionary Of Automation Technics (En - Fr - Ge - Ru)
 7. ‘A packing density or packing fraction [pakkingfractie/pakkingsfractie] of a packing in some space is the fraction of the space filled by the figures making up the packing. In packing problems, the objective is usually to obtain a packing of the greatest possible density.’