pendant/pendent (groups/chains/atoms)

From Termhotel.com
pendant
All atoms hanging on the continuous chain do not count towards the chain length. The molecular weight of the polyester molecule consists of the continuous chain and all pendant atoms, including the terminal hydrogen atoms. The molecular weight of the oligomer or polyester depends on the number and nature of the pendant groups. An example of a reaction according to the invention involving a cyclic group is described below, wherein 1 mole of phthalic anhydride and 1 mole of propylene oxide are added to a polyester oligomer chain (see Fig. 1).

Alle aan de doorlopende keten hangende atomen tellen niet mee voor de ketenlengte. Het molecuul gewicht van het polyestermolecuul bestaat 25 uit de doorlopende keten en alle aanhangende atomen, met inbegrip van de eindstandige waterstofatomen. Het molecuul gewicht van het oligomeer of de polyester is afhankelijk van het aantal en de aard van de aanhangende groepen. Een voorbeeld van een reactie volgens de uitvinding waarbij een cyclische groep is betrokken wordt hieronder beschreven 30 waarbij 1 mol ftaalzuuranhydride en 1 mol propyleenoxide aan een poly-esteroligomeerketen worden geaddeerd (zie fig. 1).

‘Polyesteroligomeren met nauw begrensd molecuulgewicht en werkwijze voor de bereiding ervan.’ (NL8700922A, Netherlands)

English

  • pendant (groups/chains/atoms)
  • pendent (sometimes spelled this way)

Dutch

  • aanhangend, hangend aan XXX

External links