scatter plot

From Termhotel.com

English

 • scatter plot
 • scatterplot
 • scatter graph
 • scatter chart
 • scattergram
 • scatter diagram
 • dot diagram

Dutch

 • spreidingsdiagram
 • strooiingsdiagram
 • correlatiediagram
 • puntdiagram
 • puntenwolk

External links

Een spreidingsdiagram, strooiingsdiagram, correlatiediagram of puntdiagram is de grafische weergave in de vorm van een puntenwolk van de samenhang tussen twee variabelen in een meerdimensionale steekproef. Dit diagram is behulpzaam in data-analyse omdat het direct een eerste indruk geeft van eigenschappen van de data. Vervolgens zou een meer formele statistische toets gebruikt kunnen worden om gerezen vermoedens te bevestigen dan wel te ontkrachten. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreidingsdiagram)


A scatter plot (also called a scatterplot, scatter graph, scatter chart, scattergram, or scatter diagram) is a type of plot or mathematical diagram using Cartesian coordinates to display values for typically two variables for a set of data. If the points are coded (color/shape/size), one additional variable can be displayed. The data are displayed as a collection of points, each having the value of one variable determining the position on the horizontal axis and the value of the other variable determining the position on the vertical axis. (https://en.wikipedia.org/wiki/Scatter_plot)

Examples

Dutch English Source
een hendel overhalen / verzetten pull / throw a handle / lever
- - -

References