signaleren

From Termhotel.com
See also: signalisatie

Dutch

  • signaleren (gesignaleerd, signaleerde, etc.)

English

  • indicate, signal, point out (see #3 below)
  • (opmerken) see, observe, spot (see #1, #2 below)
  • (wijzen op) point out; call/draw attention to, indicate
  • report (e.g. ‘reported as a missing person’; see #4 below)

Examples of usage

  1. het is te laat om weg te lopen, je bent al gesignaleerd = it’s too late to run, you’ve been spotted
  2. hij was in een nachtclub gesignaleerd = he had been seen in a nightclub
  3. problemen / misstanden signaleren = point out problems / evils
  4. Door mij, verbalisant, is X gesignaleerd als vermist persoon. = X has been reported as a missing person.[1]

References