susceptibility

From Termhotel.com

English

  • susceptibility (susceptible)

English

  • ontvankelijkheid
  • gevoeligheid
  • (medisch, ook) vatbaarheid
  • (natuurkunde, ook) susceptibiliteit
  • lichtgeraaktheid
  • (zwakke/tere plek) gevoeligheid (wound someone in his susceptibilities = iemand op zijn zwakke plek raken, iemands gevoeligheid kwetsen)

Examples of usage

susceptibility to attachment = beslagbaarheid
susceptibility to breakdown/failure  = storingsgevoeligheid
susceptibility to corrosion/rust = roestgevaar
susceptibility to cracking = scheurvatbaarheid
susceptibility to failure = storingsgevoeligheid
susceptibility to fraud = fraudegevoeligheid
susceptibility to infections = (med.) vatbaarheid voor infecties
susceptibility to inflation = inflatiegevoeligheid
susceptibility to interference = ruisgevoeligheid
susceptibility to mains interference = netstoringsgevoeligheid
susceptibility to scratching = krasgevoeligheid
susceptibility to tearing = scheurgevoeligheid
susceptibility to theft = diefstalgevoeligheid
susceptibility to trends = trendgevoeligheid

 susceptibility to fraud = fraudegevoeligheid  susceptibility to theft = diefstalgevoeligheid