trunk

From Termhotel.com

English

 • trunk

Dutch

 • reiskoffer (groot)
 • koffer (groot formaat)
 • [AUTOMOT.] kofferbak
 • stam
 • slurf (van een pijp)
 • koker (leiding)
 • [COMP., TELECOM.] hoofdlijn
 • [ELECTRON.] trunk, hoofdtransmissielijn
 • [TELECOM.] hoofdtransmissielijn
 • thorax (borststuk, van insecten)