unload

From Termhotel.com

English

 • unload

Dutch

 • afladen (mbt. een la­ding weg-, af-, uit­ne­men -Van Dale)
 • uitladen[1] (van werkstukken)
 • ontschepen (goederen)
 • ontladen (af­la­den)(be­vrij­den van de last die op iets ge­la­den was. “een goe­de­ren­wa­gen ont­la­den
 • lossen (van een schip)
 • lossen[2] (uitladen)
 • afzetten (van vracht vanaf een trailer)
 • leegmaken

External links

References

 1. mbt. goe­de­ren e.d. uit een voer- of vaar­tuig ha­len (Van Dale)
 2. mbt. een lading uit het schip of het voertuig brengen (Van Dale)
Please note: The pages in the ‘Terms’ category contain my own research while translating. I basically use this wiki as a notepad and memory aid, so a lot of the content will be quickly written and potentially far from perfect. If you find anything glaringly incorrect feel free to drop me a line @ michael@beijer.uk!