vakterminologie

From Termhotel.com

Definitions

  • Terminology which is especially defined in relationship to a specific activity, profession, group, or event.)[1]

Dutch

  • vakterminologie

English

  • terminology
  • technical terminology
  • professional terminology
  • jargon

External links

Examples

Dutch English Source
Aan welke speciale woordenschat of vakterminologie is er behoefte? What kind of special vocabulary or jargon must be learned? berlitz.nl
Dit proces wordt bewerkstelligd door het aanmaken van woordenlijsten. Hierdoor kunnen vertalers en projectmanagers garanderen dat uw vakterminologie wordt gevolgd, dat door u goedgekeurde zinnen en uitdrukkingen worden gebruikt en dat uw teksten steeds dezelfde stijl hebben. These technical tools guarantee that our translators and project managers respect your profession's terminology, employ phrases and expressions approved by you, and create a result which is consistent with your editorial tone. inpuzzle.com
Jaarverslagen, investeringsvoorstellen of andere financiële teksten, juridische documenten, studiemateriaal, wetenschappelijke teksten, allemaal bevatten ze specifieke vakterminologie en belangrijke informatie. Annual reports, investment proposals or other financial texts, legal documents, education materials and management books all contain highly specific terminology and vital information. sobriquet.nl
Zij wonen en werken in hun eigen and. Dat betekent: in hun eigen taalgebied, in de buurt van medisch-technische informatie, naslagwerken en de meest recente vakterminologie en in de markt waarin het vertaalde product uiteindelijk zijn werk moet doen. They live and work in their own language area: close to medical information resources, reference materials and the latest terminology, and in the market where the translated product will have to perform. medilingua.com

References