verlopen

From Termhotel.com

Dutch

 • verlopen

English

 • (van tijd) pass (away), elapse[1], go (of slip) by
 • (in zijn verloop van profiel veranderen) change profile[2]
 • (achteruitgaan) to decline
 • (aflopen) pass
 • (verstrijken) expire, elapse
 • (van een pas, enz) expire, elapse, go out of date[3], to become invalid[4], cease to be valid[5]
 • (van een zaak) go down (hill), go to the dogs, run to seed
 • (typ; drukkersterm) overrun[6]
 • (e.g. colours) to fade[7]
 • (clocks) to go fast/slow, to go out of pace[8]
 • (technical) reduce, (electrical) adapt
 • (plural of adapter/fitting) adapters[9]
 • (of a person) seedy(-looking), raffish, (jam) down-and-out
 • (voortgaan) proceed, go

External links

References

Quotations

verlopen: 
[I ww] 
1. (van tijd) pass (away), elapse, go (of slip) by 
• daar kunnen nog jaren over verlopen = it may be years fust; 

2. (aflopen) pass; 
• alles (het diner, de avond) verliep rustig (naar genoegen) = everything (the dinner, the evening) passed off quietly (satisfactorily);
• vlot verlopen = progress smoothly; 
• hoe is de vergadering verlopen? = how did the meeting go off?; 
• hoe verloopt de zaak? = how are things proceeding?: 

3. (van een pas, enz) expire; 
{zie ook aflopen;} 

4. (van een zaak) go down (hill), go to the dogs, run to seed; 
• de menigte verliep = the crowd dispersed; 
• de werkstaking (het debat) verliep = the strike (the debate) fizzled (petered) out; 
• de beweging (de partij) verliep = the movement spent itself (the party went into a decline);

5. (typ) overrun; 

6. (techn) reduce, (elektr) adapt; 
vgl verloop; 
[II bn]
(van een pers) seedy(-looking), raffish, (jam) down-and-out; 
• een verlopen praktijk = a run-down practice; 
{zie ook vervallen U.l & vervliegen 3}

(Wolters’ Handwoordenboek Nederland-Engels; 20e druk, 1994)

Footnotes

 1. verlopen tijd = elapsed time
 2. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal: in zijn verloop van profiel veranderen: ‘die buizen verlopen’ [worden groter of kleiner van middellijn]
 3. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/verlopen
 4. Wiktionary: https://en.wiktionary.org/wiki/verlopen
 5. Juridisch-Economisch Lexicon, Aart van den End
 6. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal: (drukkersterm) (van zetsel) op een volgende regel of bladzijde, in een volgende kolom komen of geplaatst worden ‘bij extra correctie moeten er bijna altijd regels verlopen
 7. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal: gaandeweg zwakker worden (van een beeld of een afdruk), geleidelijk in het wit of de achtergrond overgaan
 8. Klokken van standaard computersystemen verlopen wel 2 seconden per 6 tot 7 minuten. Standard computer system clocks can be up to two seconds off per six to seven minutes.
 9. Proz.com: https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/tech-engineering/37733-verlopen-rond-rond.html