vlasscheven, vlaslemen

From Termhotel.com
vlaslemen, lemen
vlasscheven, scheven 
houtdeeltjes
=
flax shives
woody parts (of flax)
shives (of flax)

"En nu wordt het dus interessant voor de bouw….een stevige plaat, gemaakt van een bijproduct, dat ontstaat bij de verwerking van vezelvlas? Het betreft dus de houtachtige kern van deze plant, ook wel ‘vlasscheven’ of ‘vlaslemen’ genoemd." (https://www.faay.nl/duurzaam-bouwen-met-vlas/)