welbepaald

From Termhotel.com

Definition

‘welomschreven’: duidelijk bepaald (Van Dale)

Dutch

  • welbepaald
  • welomschreven

English

  • specified
  • particular
  • specific
  • clear
  • well-defined, defined
  • definite
  • certain

External links

Examples

Dutch English Source
Het is dan ook de bedoeling een multisensorprobe te bouwen waarbij elk sensortype gegevens geeft over een welbepaald aspect van het veld. So the purpose of the project is to build a multi sensor probe in which each sensortype can give data about a certain aspect of the field. researchportal.be
Europese Unie en de invoering van structurele hervormingen op basis van een duidelijke routekaart en een welbepaald tijdschema. [...] Union and of the Member States, and to carry out structural reforms following a clear route map with specific deadlines. europarl.europa.eu

References