zakelijke rechten vs persoonlijke rechten

From Termhotel.com
  • zakelijk recht = right in rem
  • zakelijke rechten = rights in rem
  • persoonlijk recht = personal right; right in personam
  • persoonlijke rechten = personal rights; rights in personam

Book 7, Section 48a of the Dutch Civil Code

koop: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met een duur van ten minste drie jaren en met de strekking dat de ene partij (de verkoper) tegen betaling van een totaalprijs aan de andere partij (de koper) een zakelijk of persoonlijk recht geeft of zich verbindt te geven tot het gebruik voor ten minste een week per jaar van een of meer tot bewoning bestemde onroerende zaken of bestanddelen daarvan (7:48a BW)

sale: each contract or group of contracts concluded for at least three years under which one party (the seller) gives or undertakes to give the other party (the buyer) against payment of a lump sum, right in rem or a personal right to use one or more immovable properties or parts thereof as a residence for not less than one week per year (Book 7, Section 48a of the Dutch Civil Code)