zijrand

From Termhotel.com

Dutch

  • zijrand

English

  • side edge
  • lateral edge
  • sloping ridge (IATE Definition: c.f.:valley (TNC60)[1])
  • side(s)
  • side limit
  • border

Examples

Dutch English Source
Een overwegend gele voordij met alleen een zwarte streep langs de zijrand. A predominantly yellow front thigh with only a black stripe along the side edge. tuin-thijs.com
Als de cursor de linker zijrand bereikt heeft, zal de grafiek naar rechts verplaatst worden. When the cursor reaches the left side limit, the graph will move to the right. extechmalaysia.com
[...] zijn dan 1 200 mm, moeten voorzien zijn van een inrichting die voorkomt dat de rolstoelen over de zijrand van de oprijplaat kunnen rijden. Any ramp which when ready for use exceeds 1 200 mm in length shall be fitted with a device to prevent the wheelchair rolling off the sides. eur-lex.europa.eu
Het bijvullen van olie bij Type 1 motoren geschied via de alternatorvoet en wordt origineel afgesloten door een metalen afsluitdeksel met geprofileerde zijrand. Refilling oil on Type 1 engines is done through the alternator support and a metallic cover with profiled border will originally seal it. bbt4vw.com
Om de onder-, boven- en zijranden van het lichtdoorlatende gedeelte te bepalen, worden slechts schermen met horizontale [...] To determine the lower, upper and lateral limits of the illuminating surface only screens with horizontal or vertical edges [...] eur-lex.europa.eu
Om de onder-, boven- en zijranden van de voorziening te bepalen, worden alleen horizontale en verticale vlakken in aanmerking genomen For the purposes of determining the lower, upper and lateral edges of the device, only horizontal and vertical planes shall be considered eur-lex.europa.eu

References